CZ  |  EN  |  SK

Tryskové mlyny / mikronizátory

Tryskový mlyn melie materiály, ako sú API alebo nefarmaceutické zlúčeniny, pomocou prúdu čistého stlačeného vzduchu alebo dusíka, ktorý do seba naráža častice. Prúdové mlyny sú navrhnuté tak, aby produkovali častice pod určitou veľkosťou, pričom pokračujú v mletí častíc nad touto veľkosťou, čo vedie k úzkej distribúcii veľkosti konečného produktu. Prúdové mlyny sú nárazové mlyny, ktoré sú navrhnuté na dosiahnutie najmenšej veľkosti častíc pri najvyššej čistote produktu.