CZ  |  EN  |  SK

Vákuové sušičky

Niektoré výrobky sú veľmi citlivé na teplotu a sušenie pri vysokých teplotách na odparenie rozpúšťadla zo zmesi by mohlo poškodiť pôvodné vlastnosti výrobku. Použitím vákua možno znížiť teplotu potrebnú na odparovanie. To umožňuje vykonávať proces pri nižšej teplote, pričom sa zachovávajú pôvodné vlastnosti a morfológia.
Vákuové sušičky od spoločnosti Bachiller sú navrhnuté v reakcii na tieto potreby, ktoré sa bežne vyžadujú v chemickom, jemnom chemickom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle. Vákuové sušičky spoločnosti Bachiller, navrhnuté v súlade s normami GMP a EHEDG, sú ideálne na sterilné aplikácie a majú špeciálnu konštrukciu na inštaláciu v čistých priestoroch.

Bachiller Barcelona