CZ  |  EN  |  SK

Laboratórne testovacie systémy

Ponúkame laboratórne testovacie systémy spoločnosti Charles Ischi AG vrátane systémov na testovanie tvrdosti a rozmerov (séria HC7, HC6.2 WIP, séria H, séria P), systémov na testovanie drobivosti a oderu (tester drobivosti a oderu AE 1 + 2), ako aj systémov na testovanie dezintegrácie (DISI-M, DISI-A, DISI A-TOUCH).  

Charles Ischi AG