CZ  |  EN  |  SK

Extrakčné riešenia

Ponúkame špecializované extrakčné riešenia spoločnosti BUCHI na klasické stanovenie tuku (FatExtractor E-500), ako aj na analýzu zvyškov a kontaminantov v rôznych matriciach (UniversalExtractor E-800, SpeedExtractor E-914 / E916). Extrakčné systémy BUCHI pokrývajú celú škálu automatizovaných extrakčných metód od Soxhletovej extrakcie až po extrakciu za tepla a extrakciu tlakovým rozpúšťadlom (PSE). Tieto riešenia umožňujú ideálnu integráciu do pracovného postupu, čím sa minimalizujú manuálne kroky. Ako krok prípravy vzorky pred extrakciou tuku možno vykonať kyslú hydrolýzu pomocou systému na prípravu vzoriek HydrolEx H-506.

BÜCHI Labortechnik AG