CZ  |  EN  |  SK

Priemyselné rotačné odparky

Náš sortiment priemyselných rotačných odpariek BUCHI sa používa v pilotných a kilogramových laboratóriách, ako aj vo výrobných zariadeniach v rôznych priemyselných odvetviach. Medzi typické aplikácie priemyselných rotačných odpariek patrí destilácia, zahusťovanie, spätné získavanie rozpúšťadiel (recyklácia), sušenie, (re)kryštalizácia a spätná destilácia. Ponúkame kompletné riešenia pre vaše aplikácie, ktoré pozostávajú z rotačnej odparky, komplexného vákuového systému a recirkulačného chladiča na chladenie kondenzátorov. Verzie priemyselných rotačných odpariek s certifikátom ATEX zaručujú bezpečnú prevádzku v nebezpečných výrobných priestoroch.

 
 
BÜCHI Labortechnik AG