CZ  |  EN  |  SK

Nekovové / inertné tlakové reaktory

Tlakové reaktory Büchi (miešané autoklávy) sa používajú na rôzne chemické reakcie a ďalšie aplikácie pod tlakom, ako je hydrogenácia, polymerizácia, skríning katalyzátorov a testovanie korózie. Pre náročné požiadavky na reakcie, ako sú napríklad vysoko korozívne procesné médiá, ponúka spoločnosť Büchi tlakové reaktory bez kovov / inertné reaktory. Portfólio inertných / bezkovových tlakových reaktorov zahŕňa reaktory malého a stredného rozsahu vrátane miniclave inert, versoclave inert, polyclave inert a kiloclave inert.