CZ  |  EN  |  SK

Laboratórne sklenené reaktory

Laboratórne sklenené reaktory umožňujú pozorovať priebeh chemických reakcií. Laboratórne sklenené reaktory sú vhodné pre atmosférický tlak / vákuum a sú vysoko odolné voči korózii. Pre vysokú produktivitu, veľkú presnosť a úplnú reprodukovateľnosť ponúkame automatizované laboratórne reaktory a paralelné sklenené reaktory. Vysokokvalitné laboratórne sklenené reaktory v kombinácii s pomocnými zariadeniami, ako sú termostaty, skrubery plynov a nutscheho filtre, zaručujú optimálny výkon procesov v laboratóriách syntézy.