CZ  |  EN  |  SK

Multikanálové dávkovače mikrotitračných platní

Viackanálové dávkovače mikrotitračných platní INTEGRA umožňujú spracovávať kvapaliny a pripravovať médiá pre zákazníkov vo výskumných a diagnostických laboratóriách. INTEGRA ponúka najširší sortiment dávkovačov na mikrotitračné platne a viackanálových dávkovačov činidiel na trhu, od jednokanálových pipiet až po 384-kanálové stolové prístroje.
 
Požiadajte o nezáväzné informácie
INTEGRA Biosciences AG