CZ  |  EN  |  SK

Parné sterilizátory (autoklávy)

Spoločnosť Astell ponúka širokú škálu možností parných generátorov. Použitím techník parnej sterilizácie možno dosiahnuť vysokú úroveň sterility a najobľúbenejším zariadením používaným v laboratóriách je parný sterilizátor alebo autokláv. Modely autoklávov spoločnosti Astell majú objem od 33 do 3 000 litrov a zahŕňajú možnosti vákuových parných sterilizátorov s predným a horným plnením.
 
 

 

Astell Scientific