CZ  |  EN  |  SK

Paralelné odparky

Paralelné odparovanie viacerých vzoriek je základným predpokladom zvýšenia produktivity pri paralelnej a viacstupňovej syntéze, extrakcii, kontrole kvality a chromatografii. Odparovacie systémy BÜCHI poskytujú rýchle a bezpečné riešenie aj pri vysoko vriacich rozpúšťadlách a dosahujú vysokú účinnosť pri odparovaní viacerých vzoriek pri pôsobivo malých rozmeroch a jednoduchej obsluhe. Odparovaniu napomáhajú zabudované trepacie plošiny. Spoločnosť BÜCHI ponúka kompletné riešenia pre vaše aplikácie, ktoré pozostávajú z paralelnej odparky, vhodného kondenzátora na spätné získavanie rozpúšťadiel, komplexného vákuového systému a recirkulačného chladiča na chladenie kondenzátorov.
 
 
BÜCHI Labortechnik AG