CZ  |  EN  |  SK

Tryskové mlýny / mikronizéry


Tryskové mlýny rozmělní materiály jako API nebo nefarmaceutické sloučeniny a směsi za použití proudu stlačeného vzduchu nebo dusíku k srážce jednotlivých částeček mezi sebou. Tryskové mlýny jsou navrženy k produkci částeček menších než určené velikosti, zatímco větší částečky se stále melou, což má za výsledek distribuci úzkého rozsahu velikostí částeček finálního produktu. Tryskové mlýny jsou srážkové mlýny, které jsou navrženy k dosažení nejmenších částeček s nejvyšší čistotou produktu.
 
Schedio