CZ  |  EN  |  SK

Refraktometre

Refraktometry zjišťují úhel lomu světla transparentního materiálu ať už je jím kapalina nebo pevná látka. Refraktometrická měření mohou být použita například pro zjišťování čistoty, rozpoznání vzorků, řízení ředění nebo složení směsí. Refraktometry se také používají k charakterizaci látek - index lomu je důležitým parametrem např. pro opticky aktivní organické sloučeniny.
Důležité oblasti použití refraktometrů je analýza potravin (např. stanovení olejů, nebo tuku, cukru a cukry obsahujících látek), piva a lihovin.

Schmidt + Haensch GmbH & Co