CZ  |  EN  |  SK

Systémy na kultiváciu buniek

Spoločnosť Pfeiffer poskytuje inovatívne riešenia na kultiváciu buniek v laboratóriách. Efektívna kultivácia buniek je riadená optimálnym prívodom kyslíka a živín, ako aj odstránenie inhibičných metabolických odpadov. Tieto faktory obmedzujú maximálnu hustota buniek získaná zo štandardnej homogénnej bunkovej kultúry techniky. To vedie k slabým výsledkom pri dosahovaní vysokých úrovní expresie proteíny. CELLROLL a CELLSPIN spoločnosti Pfeiffer sú navrhnuté tak, aby prekonali tieto obmedzenia. Modulárny rotačný (CELLROLL) a miešaný (CELLSPIN) systém je ideálny na kultiváciu buniek, ktoré nevyžadujú/vyžadujú použitie miešadla.

 
 
Pfeiffer Electronic Engineering GmbH