CZ  |  EN  |  SK

Odstredivky

Spoločnosť Riera Nadeu (RINA) ponúka rôzne série dávkových a kontinuálnych procesných odstrediviek, ako aj supercentrifúgy.


Portfólio dávkových odstrediviek RINA zahŕňa série vertikálnych a horizontálnych odstrediviek (RINA Serie 200, RINA Serie 300 a RINA Serie 700), ktoré sú vhodné najmä na použitie vo farmaceutickom, chemickom a potravinárskom priemysle. Každý krok procesu - podávanie, odstreďovanie, pranie, konečné odvodňovanie, vypúšťanie - je plne konfigurovateľný. Kontinuálne procesné odstredivky Riera Nadeu (RINA Serie 500) sú vhodné nielen pre aplikácie v chemickom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle, ale aj v priemysle zhodnocovania odpadu. Supercentrifúgy SRP sa používajú na získavanie pevných látok alebo odstraňovanie suspendovaných nečistôt z kvapalín, ako aj na separáciu nemiešateľných kvapalín s rôznou hustotou.

Všetky vsádzkové a kontinuálne procesné odstredivky Riera Nadeu, ako aj supercentrifúgy SRP môžu pracovať aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX).

Riera Nadeu