CZ  |  EN  |  SK

Servis

Sme Váš obchodný partner, kde na jednom mieste zabezpečíme všetky Vaše laboratórne, pilotné a výrobné potreby

Dodávame vysoko kvalitné zariadenia technicky na najvyššej úrovni od popredných svetových výrobcov

Pomôžeme vám analyzovať Vaše potreby a nájsť technicky a ekonomicky najvhodnejšie riešenie

Zabezpečíme zákaznícku podporu v priebehu celého životného cyklu zariadenia:

  • Poradenstvo pred kúpou
  • Základné projektovanie
  • Inštalácia
  • SAT / IQ / OQ (Kvalifikácia inštalovaného zariadenia)
  • Údržba, záručné a pozáručné služby
  • Obnova, vybavenie zariadeniami a optimalizácia strojového zariadenia

Náš servisný tím a rozsiahle zásoby náhradných dielov zaručujú krátku dobu ohlasu na Vaše dopyty - naše služby v tejto oblasti nemajú obdobu

Náš tím inžinierov, chemikov a technológov je zaškolený na vysokej úrovni, orientovaný na hľadanie riešenia, skúsený a zručný, s hlbokou znalosťou miestnych požiadaviek

Naším cieľom je dlhodobá spokojnosť zákazníka - ponúkame riešenie a nielen zariadenie.

Žiadosť o servisný zásah

1. Kontaktné informácie

2. Informácie o zariadení

Príloha (voliteľné)
Príloha (voliteľné)
Príloha (voliteľné)

3. Udelenie Súhlasu

* Tieto polia sú povinné.

** Upozorňujeme, že vaše osobné údaje budú uložené bezpečne a v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) (EÚ) 2016/679 o ochrane osôb vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov a voľnému pohybu týchto údajov. Máte právo požadovať od nás prístup k vašim uloženým osobným údajom, opraviť, vymazať alebo obmedziť spracovanie osobných údajov a kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Osobné údaje nebudú zdieľané mimo našu skupinu spoločností ani predávané iným spoločnostiam. Osobné údaje môžu byť použité pre marketingové a komunikačné účely až do zrušenia súhlasu.