CZ  |  EN  |  SK

Sklenené reaktory v pilotnom a výrobnom merítku

Ponúkame kompletné portfólio vysoko výkonných sklenených reaktorov a reaktorových systémov od spoločnosti Buchi (büchiglasuster) na laboratórne použitie, pilotné zariadenia / kilolaboratórne aplikácie, syntézu API a malovýrobu. Sklenené reaktory miniPilot a midiPilot sú robustné, viacúčelové reaktory pre malé až stredné objemy reakcií v aplikáciách vrátane vývoja procesov, zväčšovania a výroby v gramovom meradle. sklenené reaktorové systémy chemReactor BR/GR a oceľové reaktorové systémy chemReactor CR so sklenenou/smaltovanou nádobou sú viacúčelové reaktory s hlavnými aplikáciami v syntéze API, kilolaboratóriách a malovýrobe. Pre aplikácie syntézy peptidov v pevnej fáze (SPPS) ponúkame vysokokonštruované filtračné reaktory od laboratórneho cez pilotný až po výrobný rozsah. Na neutralizáciu/čistenie (korozívnych) výfukových plynov z reaktorových systémov ponúkame rôzne modely skruberov plynov.

Naše reaktorové systémy v pilotnom a výrobnom meradle sú plne v súlade so všetkými regulačnými požiadavkami, sú špeciálne optimalizované pre výrobu cGMP a prispôsobené podľa vašich špecifických požiadaviek na proces.