CZ  |  EN  |  SK

Odparky

Ponúkame široký sortiment odpariek BUCHI vrátane laboratórnych rotačných odpariek, priemyselných rotačných odpariek a paralelných odpariek.
Naše portfólio zahŕňa laboratórne odparky BUCHI (Rotavapor® R-100 a Rotavapor® R-300 /R-300 Pro) pre akýkoľvek krok v procese prípravy vzoriek, pre výskum a vývoj a kontrolu kvality. Priemyselné rotačné odparky BUCHI sa používajú v pilotných a kilových laboratóriách, ako aj vo výrobných zariadeniach na aplikácie zahŕňajúce destiláciu, zahusťovanie, spätné získavanie rozpúšťadiel (recykláciu), sušenie, (re)kryštalizáciu a spätnú destiláciu. Medzi dostupné modely spoločnosti BUCHI patria Rotavapor® R-220 Pro, Rotavapor® R-220 EX, Rotavapor® R-250 Pro a Rotavapor® R-250 EX. Verzie priemyselných rotačných odpariek s certifikátom ATEX zaručujú bezpečnú prevádzku v nebezpečných výrobných priestoroch. S riešeniami paralelného odparovania BUCHI Multivapor, Syncore® Polyvap a Syncore® Analyst môžete využívať výhody zvýšenej produktivity pri paralelnej a viacstupňovej syntéze, extrakcii, kontrole kvality a chromatografii.
Ponúkame kompletné riešenia pozostávajúce z odparky, komplexného vákuového systému a recirkulačného chladiča na chladenie kondenzátorov a riadiaceho rozhrania (Interface I-100, Interface I-300 / I-300 Pro).

BÜCHI Labortechnik AG