CZ  |  EN  |  SK

Kontinuálne procesné odstredivky

Kontinuálne prietokové odstreďovanie skracuje čas spracovania materiálu, pretože veľké objemy materiálu možno odstreďovať pri vysokých odstredivých silách bez toho, aby bolo potrebné plniť a dekantovať veľký počet odstrediviek alebo pravidelne zastavovať a znovu spúšťať rotor.
Spoločnosť Riera Nadeu (RINA) ponúka rôzne série kontinuálnych procesných odstrediviek, ktoré sú vhodné najmä pre aplikácie v chemickom, farmaceutickom, potravinárskom a odpadovom priemysle. Kontinuálne procesné odstredivky RINA môžu pracovať aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX).
Na zabezpečenie realizovateľnosti a požadovaných výsledkov môže spoločnosť Riera Nadeu simulovať váš proces vo svojom testovacom centre alebo poskytnúť testovacie stroje na prenájom, ktorý zahŕňa aj zaškolenie obsluhy.

Riera Nadeu