CZ  |  EN  |  SK

Reaktory s kontinuálnym prietokom / mikroreaktory

Prietokové reaktory (mikroreaktory) sú zariadenia, v ktorých prebiehajú chemické reakcie v mikrokanálikoch. Mikroreaktory sú prietokové reaktory (na rozdiel od vsádzkových reaktorov), v ktorých chemická reakcia prebieha nepretržite (prietoková syntéza). Mikroreaktory majú v porovnaní s bežnými vsádzkovými reaktormi mnoho výhod vrátane výrazne lepšieho prenosu tepla, lepšej kontroly reakčnej kinetiky, vyšších výťažkov (menej vedľajších reakcií a nečistôt), vyššej bezpečnosti prevádzky a vyššej energetickej účinnosti.
Ponúkame rôzne systémy mikroreaktorov z borosilikátového skla, keramiky (karbid kremíka SiC) a 3D tlačených kovov (nehrdzavejúca oceľ). Rozsah veľkostí zahŕňa prietokové reaktory, ktoré sú vhodné na reakcie v laboratórnom meradle v rozsahu od miligramov do gramov (LABTRIX®, GRAMFLOW®), reakcie v pilotnom meradle v rozsahu od gramov do kilogramov (KILOFLOW®, PROTRIX®), ako aj reakcie vo výrobnom meradle v rozsahu od kilogramov do niekoľkých ton (PLANTRIX®).

Chemtrix