CZ  |  EN  |  SK

Odstredivky pre dávkové procesy

Riera Nadeu (RINA) nabízí různé řady vertikálních a horizontálních centrifug pro vsádkové procesy, zvláště vhodné pro aplikace ve farmaceutickém, chemickém a potravinářském průmyslu.
Vsádkové odstředivky RINA jsou svou konfigurací velmi univerzální, aby vyhovovaly jakémukoli procesu nebo požadavku na životní prostředí. Objemy šarží lze přizpůsobit velikosti reaktoru nebo zpracovávanému objemu - nabízejí optimální poměr kapacity, g-síly, povrchu dekantačního filtru a ceny. Každý krok cyklu nebo batche - vstup, odstřeďování, proplach, konečné odvodnění, vypouštění - je plně konfigurovatelný. Navíc odstředivky RINA mohou pracovat ve výbušné atmosféře (ATEX).

Riera Nadeu