CZ  |  EN  |  SK

Supercentrifúgy

Supercentrifúgy Riera Nadeu (RINA) sú stroje s vertikálnou osou vybavené zavesenou valcovou nádobou, ktorá sa otáča vysokou rýchlosťou a vytvára odstredivú silu, ktorá môže dosiahnuť 20 000 xg. Používajú sa na získavanie pevných látok alebo odstraňovanie suspendovaných nečistôt z kvapalín, ako aj na oddeľovanie nemiešateľných kvapalín s rôznou hustotou. Supercentrifúgy RINA sa vyznačujú modernou a robustnou konštrukciou a jednoduchou obsluhou. Okrem toho supercentrifúgy RINA SRP môžu pracovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX).

Riera Nadeu