CZ  |  EN  |  SK

Planetárne odstredivé miešačky

 Thinky Corp.

Vysokorýchlostné planetové miešačky umožňujú miešanie a odstraňovanie vzduchu súčasne. Recirkulačný pohyb zabezpečuje primerané zrýchlenie a odvzdušnenie. Jedinečná konštrukcia planetárnych odstredivých miešačov THINKY umožňuje prácu s vysoko viskóznymi materiálmi, ako sú lepidlá, silikónové a epoxidové živice, tmely, masti, spájkovacie pasty a mnohé ďalšie. Miešadlá THINKY sa úspešne používajú na odplyňovanie vzoriek a emulgovanie. Krátky čas miešania, jednoduché použitie, vysoká opakovateľnosť a nemechanické miešanie eliminujú potrebu čistenia, čo je významnou výhodou miešačiek THINKY.