CZ  |  EN  |  SK

Digestory a čisté priestory

Čisté priestory, digestory a komory s laminárnym prúdením sú zariadenia určené na vykonávanie výskumu alebo výrobu výrobkov, ktoré si vyžadujú mimoriadne čisté prostredie. Zvyčajne sa v nich využíva široká škála techník na zabránenie prenikaniu vzdušných častíc, baktérií a iných kontaminantov do pracovného priestoru, často prostredníctvom pravidiel obliekania a umývania zamestnancov, priechodných skriniek a komôr a intenzívneho detailného čistenia.
V laboratóriu sú digestory nevyhnutné na ochranu zamestnancov pri používaní toxických chemikálií. K dispozícii sú rôzne veľkosti potrubných a filtračných digestorov s cieľom bezpečnosti pre konečného používateľa.

Monmouth Scientific