CZ  |  EN  |  SK

Preparatívne chromatografické systémy (HPLC)

Ponúkame systémy preparatívnej chromatografie BUCHI, ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali vaše meniace sa potreby bez ohľadu na zložitosť alebo rozsah vášho purifikačného procesu. Produktový rad Pure chromatography (Pure C-810/C-815 Flash, Pure C-830/C-835 Prep, Pure C-850 FlashPrep) stelesňuje prístroje pre flash a prep HPLC v jednom systéme, ktorý sa ľahko používa pre akúkoľvek aplikáciu flash alebo prep HPLC. Systémy pre bleskovú chromatografiu Sepacore® (Sepacore® X10, X50 a systémy Sepacore® Easy Purification System Easy Extract & Easy Synthesis) riešia väčšinu požiadaviek na purifikáciu organických zlúčenín a ponúkajú optimálny výkon a možnosť škálovania. Spolu so širokým sortimentom vysoko výkonných kolón pre bleskovú chromatografiu (FlashPure, PrepPure, GlassPure), chromatografických čerpadiel (Pump Module C-601 / C-605) a systémov na zber frakcií (Fraction collector C-660) vám ponúkame optimalizované riešenie vhodné pre váš pracovný postup purifikácie.

BÜCHI Labortechnik AG