CZ  |  EN  |  SK

Veľkokapacitné tlakové reaktory

Tlakové reaktory Büchi (miešané autoklávy) sa používajú na rôzne chemické reakcie a iné aplikácie pod tlakom, ako je hydrogenácia, polymerizácia, skríning katalyzátorov a testovanie korózie. Portfólio veľkokapacitných tlakových reaktorov Büchi zahŕňa pilotclave, ktorý je určený na intenzívne každodenné používanie vo výrobných prevádzkach.