CZ  |  EN  |  SK

Protilehlé tryskové mlýny

$content->getField('supplier')->getTitle($localeUuid)

Rychlost dávkování tryskového mlýnu: 0,5 až 300 kg/h
Počáteční velikost částic: 5 000 µm
Konečná velikost částic: 0,5 - 10 µm

Protilehlé tryskové mlýny jsou vybaveny dynamickým třídičem, zatímco spirálové tryskové mlýny mají statický plynový třídič integrovaný do skříně mlýna. Používají se pro aktivní farmaceutické přísady nebo nefarmaceutické sloučeniny.

Kontaktujte nás