CZ  |  EN  |  SK

Malé tlakové reaktory

Tlakové reaktory Büchi (miešané autoklávy) sa používajú na rôzne chemické reakcie a ďalšie aplikácie pod tlakom, ako je hydrogenácia, polymerizácia, skríning katalyzátorov a testovanie korózie. Naše portfólio malých tlakových reaktorov zahŕňa rôzne tlakové reaktorové systémy určené na intenzívne každodenné používanie v laboratóriách. Portfólio malých tlakových reaktorov Büchi zahŕňa nemiešané autoklávy - tinyclave steel, miniclave steel, miniclave inert - ako aj miešané autoklávy - miniclave drive, picoclave a paralelné tlakové reaktory.