CZ  |  EN  |  SK

Procesné zariadenia

Ponúkame široké portfólio procesných zariadení, ktoré pozostáva zo sklenených procesných zariadení Buchi (büchiglasuster), smaltovaných reaktorov Thaletec a reaktorových systémov Inoxpa z nehrdzavejúcej ocele.
Produktový rad sklenených procesných zariadení Buchi zahŕňa reaktorové systémy vo výrobnom meradle, ktoré pozostávajú z smaltovaných reaktorov a destilačných nadstavieb (parný kanál, výmenníky tepla, podávače a prijímače, spojovacie potrubia) vyrobených z borosilikátového skla. Okrem toho portfólio sklenených technologických zariadení zahŕňa výmenníky tepla s vnútornými rúrkami vyrobenými z borosilikátového skla, smaltované ocele, karbidu kremíka (SiC), Hastelloy®, tantalu alebo iných kovov. V rámci ponuky sklenených zariadení ponúkame aj práčky plynov (pilotné zariadenia, kilové laboratóriá, výrobné a procesné stupnice), zariadenia na rekuperáciu rozpúšťadiel, ako aj kolóny na destiláciu a rektifikáciu. Sortiment reaktorových systémov z nehrdzavejúcej ocele spoločnosti Inoxpa zahŕňa reaktory na mieru a automatizované reaktory vo výrobnom meradle a systémy Clean in Place (CIP) (široko používané v potravinárskom, kozmetickom a farmaceutickom priemysle), ako aj systémy na spätné získavanie produktov (pigging systémy).
Ponúkame aj portfólio smaltovaných reaktorov spoločnosti Thaletec, ktoré pozostáva z riešení smaltu, ako sú ABRISIST (zvýšená odolnosť voči oderu a korózii) a CONDUSIST (100 % bez kovov, bez katalytického pôsobenia).