CZ  |  EN  |  SK

Tlakové reaktory

Tlakové reaktory (miešané autoklávy) sa používajú na rôzne chemické reakcie a iné aplikácie pod tlakom, ako je hydrogenácia, polymerizácia, skríning katalyzátorov a testovanie korózie. Naše portfólio zahŕňa tlakové reaktorové systémy určené na intenzívne každodenné používanie v laboratóriách (malé tlakové reaktory a paralelné tlakové reaktory), pilotných zariadeniach (stredne veľké tlakové reaktory) a výrobných zariadeniach (veľké tlakové reaktory). Pre náročné reakčné požiadavky, ako sú vysoké tlaky a vysoké teploty, ako aj vysoko korozívne procesné médiá, ponúkame vysokotlakové reaktory a bezkovové (inertné) tlakové reaktory. Na hydrogenáciu vytvára kombinácia tlakového reaktora a systému dávkovania plynu bpc2 optimálne riešenie pre bezpečné, presné a reprodukovateľné reakcie. Náš široký sortiment príslušenstva a pomocného vybavenia vrátane tlakových filtrov, katalytických košov, systémov na odber vzoriek a vymeniteľných miešadiel vám pomôže prispôsobiť reaktorové systémy neustále sa meniacim požiadavkám procesov a prevádzkovým postupom.