CZ  |  EN  |  SK

Procesné zariadenia zo skla

Procesné zariadenia a reaktorové systémy vo výrobnom meradle pozostávajúce z reaktorov zo smaltu a destilačnou hornou časťou z borosilikátového skla sa môžu prevádzkovať v plnom vákuu a pri nízkom tlaku. Do kontaktu s procesným médiom prichádzajú len materiály s vysokou odolnosťou proti korózii, čo umožňuje spracovávať v takýchto procesných zariadeniach veľké množstvo chemikálií. Tieto reaktorové systémy sa používajú najmä vo farmaceutickej a chemickej výrobe na procesy vrátane syntézy, destilácie, rektifikácie a regenerácie rozpúšťadiel, odparovania a koncentrácie, extrakcie a kryštalizácie. Konštrukcia procesného zariadenia je buď viacúčelová, alebo špecifická pre daný proces. Podávače a prijímače sú vyrobené zo skla pre menšie objemy a z ocele so sklenenou vložkou pre väčšie systémy. Tepelné výmenníky typu shell and tube (plášť a rúrka) sú konštruované s vnútornými rúrkami z borosilikátového skla, ocele so sklenenou vložkou, karbidu kremíka (SiC), Hastelloy®, tantalu alebo iných kovov v závislosti od parametrov procesu a prevádzkových požiadaviek. Procesné zariadenia a reaktorové systémy vo výrobnom meradle sa vždy prispôsobujú podľa vašich špecifických požiadaviek na proces a priestor.