CZ  |  EN  |  SK

Laboratórne rotačné odparky

Náš sortiment laboratórnych rotačných odpariek BUCHI je spoľahlivý a osvedčený na rôzne aplikácie. Ponúkame riešenia pre akýkoľvek krok v procese prípravy vzoriek, či už pracujete vo výskume a vývoji alebo v kontrole kvality. Rotačná odparka vykonáva destiláciu a sušenie po dávkach rýchlym a efektívnym spôsobom. Rotácia banky zväčšuje povrch zmesi, čím sa zlepšuje prenos tepla. Vákuum znižuje bod varu, čo umožňuje nízkoteplotnú destiláciu. Výber vhodnej konfigurácie skla umožňuje vykonávať destiláciu a sušenie, extrakcie, (re)kryštalizácie a spätnú destiláciu podľa vašich požiadaviek. Ponúkame kompletné riešenia pre vaše aplikácie, ktoré pozostávajú z rotačnej odparky, komplexného vákuového systému a recirkulačného chladiča na chladenie kondenzátorov. Kombinácia rôznych komponentov umožňuje nakonfigurovať správne riešenie, od základných až po plne automatizované destilačné systémy.
 
BÜCHI Labortechnik AG