CZ  |  EN  |  SK

Chromatografia na tenkej vrstve (TLC/HPTLC)

Vysokoúčinná tenkovrstvová chromatografia (HPTLC) je zdokonalená forma tenkovrstvovej chromatografie (TLC). Pracovný postup vysokoúčinnej tenkovrstvovej chromatografie (HPTLC) pozostáva z krokov aplikácie vzorky, vytvorenia chromatogramu, derivatizácie a detekcie. V kroku aplikácie vzorky sa extrakty nanášajú ako pásy na platňu pomocou softvérovo riadeného aplikátora (Nanomat 4, Linomat 5, ATS 4). Pri vývoji chromatogramu sa používajú automatické vývojové komory (ADC 2, AMD 2), vďaka ktorým je tento krok reprodukovateľnejší a menej závislý od ľudskej interakcie. V derivatizačnom kroku možno látky bez chromoforov alebo fluoforov vizualizovať alebo zviditeľniť prostredníctvom derivatizácie (derivatizátor CAMAG). V kroku detekcie digitálna kamera zachytáva chromatogram pomocou elektronických obrazov, ktoré možno ďalej analyzovať pomocou TLC Visualizer 2 alebo BioLuminizer. Prípadne možno chromatogramy vyhodnotiť denzitometricky pomocou TLC Scanner 4. Spojenie TLC-MS umožňuje overiť chemickú štruktúru analytov pomocou hmotnostnej spektrometrie pomocou rozhrania CAMAG MS-Interface (TLC-MS Interface 2).
Metóda analýzy sušených krvných škvŕn (DBS) vykazuje veľké výhody v porovnaní s bežným odberom a analýzou vzoriek krvi alebo plazmy. Na analýzu cieľových látok z DBS sa používa plne automatizovaný prístroj CAMAG DBS-MS 500.
 
 

 

CAMAG