CZ  |  EN  |  SK

Sklenené reaktory

Sklenené reaktory umožňujú pozorovanie priebehu chemických reakcií, sú vhodné pre atmosférický tlak / vákuum a sú vysoko odolné proti korózii.
Ponúkame kompletné portfólio vysoko výkonných sklenených reaktorov a reaktorových systémov vrátane laboratórnych reaktorov, ako aj reaktorov pre pilotné zariadenia / kilolaboratórne aplikácie, syntézu API a malovýrobu.
Portfólio laboratórnych sklenených reaktorov zahŕňa laboratórny reaktor Buchi (büchiglasuster) miniPilot, základné sklenené reaktory Schmizo, ako aj automatizované sklenené reaktory Systag a paralelné sklenené reaktory.
Portfólio sklenených reaktorov v pilotnom a výrobnom meradle zahŕňa reaktor Buchi (büchiglasuster) v strednom meradle midiPilot, reaktory v pilotnom a výrobnom meradle chemReactor BR, chemReactor GR a chemReactor CR, ako aj syntetizátory peptidov v pevnej fáze (SPPS).
Pomocné zariadenia Buchi (büchiglasuster), ako sú napríklad skrubery plynov, zmiešavacie nádoby, nutscheho filtre a termostaty, zaručujú optimálny výkon procesu.