CZ  |  EN  |  SK

Tenkovrstvá chromatografie (TLC/HPTLC)

Vysoce účinná tenkovrstvá chromatografie (HPTLC) je zdokonalená forma tenkovrstvé chromatografie (TLC). Pracovní postup vysoce účinné tenkovrstvé chromatografie (HPTLC) se skládá z kroků aplikace vzorku, vytvoření chromatogramu, derivatizace a detekce. V kroku nanášení vzorku se extrakty nanášejí jako pásy na desku pomocí softwarově řízeného aplikátoru (Nanomat 4, Linomat 5, ATS 4). Pro vývoj chromatogramu se používají automatické vývojové komory (ADC 2, AMD 2), díky nimž je tento krok reprodukovatelnější a méně závislý na lidské interakci. V derivatizačním kroku lze látky bez chromoforů nebo fluoroforů vizualizovat nebo učinit detekovatelnými pomocí derivatizace (derivatizátor CAMAG). V kroku detekce zachycuje digitální kamera chromatogram pomocí elektronických snímků, které lze dále analyzovat pomocí zařízení TLC Visualizer 2 nebo BioLuminizer. Alternativně lze chromatogramy vyhodnotit denzitometricky pomocí TLC Scanner 4. Spojení TLC-MS umožňuje ověřit chemickou strukturu analytů pomocí hmotnostní spektrometrie s využitím rozhraní CAMAG MS-Interface (TLC-MS Interface 2).

Metoda analýzy sušené krevní skvrny (DBS) vykazuje výrazné výhody ve srovnání s běžným odběrem a analýzou vzorků krve nebo plazmy. Plně automatizovaný přístroj CAMAG DBS-MS 500 se používá k analýze cílových látek z DBS.

CAMAG