CZ  |  EN  |  SK

Automatizovaná derivatizácia (TLC/HPTLC)

$supplier->title($localeUuid)

Nový CAMAG derivatizér stanovuje štandard v oblasti automatizovanej derivatizácie TLC platní. Vďaka najmodernejšej technológii rozprašovania "mikrokapôčok" dosahuje Camag štandardnú odchýlku na hranici 4,5 %, čím výrazne prekonáva manuálnu metódu rozprašovania. Okrem toho prístroj poskytuje výsledky nezávislé od používateľa a reprodukovateľné bez ohľadu na činidlo. Na splnenie rozdielnych fyzikálno-chemických vlastností činidiel je prístroj vybavený štyrmi farebne odlíšenými rozprašovacími dýzami. Na rozdiel od ponorného variantu TLC platní si proces rozprašovania Derivatizer vyžaduje oveľa menej činidla (2 - 4 ml na jednu platňu), čo ho robí výhodnejším z hľadiska nákladovej efektívnosti.

Kontaktujte nás