CZ  |  EN  |  SK

Velkoobjemové tlakové reaktory

Tlakové reaktory Büchi (míchané autoklávy) se používají k různým chemickým reakcím a dalším aplikacím pod tlakem, jako je hydrogenace, polymerace, screening katalyzátorů a testování koroze. Portfolio velkokapacitních tlakových reaktorů Büchi zahrnuje pilotclave, který je určena pro intenzivní každodenní používání ve výrobních závodech.