CZ  |  EN  |  SK

Inertní tlakové reaktory (bez přítomnosti kovu)

Tlakové reaktory Büchi (míchané autoklávy) se používají k různým chemickým reakcím a dalším aplikacím pod tlakem, jako je hydrogenace, polymerace, screening katalyzátorů a testování koroze. Pro náročné reakční požadavky, jako jsou například vysoce korozivní procesní média, nabízí společnost Büchi tlakové reaktory bez kovů / inertní reaktory. Portfolio inertních / bezkovových tlakových reaktorů zahrnuje reaktory malého a středního rozsahu, včetně miniclave inert, versoclave inert, polyclave inert a kiloclave inert.