CZ  |  EN  |  SK

Tlakové reaktory

Tlakové reaktory (míchanné autoklávy) se používají pro celou řadu chemických reakcí a dalších aplikací za zvýšeného tlaku (např. hydrogenace, polymerizace, testování katalyzátorů, nebo korozní testování). Naše portfolio zahrnuje tlakové raktory a tlakové reaktorové systémy, které jsou vhodné pro intenzivní každodenní používání v laboratořích (malé tlakové reaktory a paralelní tlakové reaktory), pilotních provozech (středněvelké tlakové reaktory) a výrobních provozech (velké tlakové reaktory). Dále nabízíme tlakové reaktory pro velmi náročné použití jako například vysokootlaké a vysokoteplotní reaktory, reaktory s vysokou protikorozní odolností - ať už jsou to vysokotlaké reaktory nebo kompletně inertní tlakové reaktory (bez kovu v kontaktu s reakčním médiem). Pro hydrogenace nabízíme optimální řešení ve formě kombinace tlakových reaktorů a dávkovacího systému bpc2. Tento volumetrický dávkovací systém je optimální řešení pro bezpečné, přesné a reprodukovatelné provádění hydrogenací. Portfolio tlakových reaktorů je doplněno širokou nabídkou příslušenství a doplňkového vybavení jako například tlakových filtrů, košíčků na katalyzátory, vzorkovacích systémů, nebo  různých míchadel.