CZ  |  EN  |  SK

Tlakové reaktory

Tlakové reaktory (míchané autoklávy) se používají k různým chemickým reakcím a dalším aplikacím pod tlakem, jako je hydrogenace, polymerace, screening katalyzátorů a testování koroze. Naše portfolio zahrnuje tlakové reaktorové systémy určené pro intenzivní každodenní použití v laboratořích (malé tlakové reaktory a paralelní tlakové reaktory), pilotních provozech (střední tlakové reaktory) a výrobních zařízeních (velké tlakové reaktory). Pro náročné reakční požadavky, jako jsou vysoké tlaky a teploty a vysoce korozivní procesní média, nabízíme vysokotlaké reaktory a bezkovové (inertní) tlakové reaktory. Pro hydrogenaci vytváří kombinace tlakového reaktoru a systému dávkování plynu bpc2 optimální řešení pro bezpečné, přesné a reprodukovatelné reakce. Náš široký sortiment příslušenství a pomocných zařízení, včetně tlakových filtrů, katalytických košů, systémů pro odběr vzorků a vyměnitelných pohonů míchadel, vám pomůže přizpůsobit reaktorové systémy neustále se měnícím požadavkům na proces a provozní postupy.