CZ  |  EN  |  SK

Pilotní a produkční skleněné reaktory

Nabízíme kompletní portfolio vysoce výkonných skleněných reaktorů a reaktorových systémů od společnosti Buchi (büchiglasuster) pro laboratorní použití, pilotní zařízení / kilolaboratorní aplikace, syntézu API a malosériovou výrobu. Skleněné reaktory miniPilot a midiPilot jsou robustní, víceúčelové reaktory pro malé až střední objemy reakcí v aplikacích, včetně vývoje procesů, rozšiřování a výroby v gramovém měřítku. skleněné reaktorové systémy chemReactor BR/GR a ocelové reaktorové systémy chemReactor CR se skleněnou/smaltovanou reakční nádobou jsou víceúčelové reaktory s hlavními aplikacemi v syntéze API, kilolaboratořích a malosériové výrobě. Pro aplikace syntézy peptidů v pevné fázi (SPPS) nabízíme vysoce technicky propracované filtrační reaktory od laboratorního přes pilotní až po výrobní měřítko. Pro neutralizaci/čištění (korozivních) výfukových plynů z reaktorových systémů nabízíme různé modely skruberů plynů.

Naše reaktorové systémy v pilotním i výrobním měřítku jsou plně v souladu se všemi regulačními požadavky, jsou speciálně optimalizovány pro výrobu cGMP a přizpůsobeny podle vašich specifických procesních požadavků.