CZ  |  EN  |  SK

Průtokové procesní odstředivky

Kontinuální průtoková odstředivka zkracuje dobu zpracování materiálu, protože lze odstřeďovat velké objemy materiálu při vysokých odstředivých silách, aniž by bylo nutné plnit a dekantovat velký počet odstředivek nebo pravidelně zastavovat a znovu spouštět rotor.

Společnost Riera Nadeu (RINA) nabízí různé řady kontinuálních procesních odstředivek, které jsou vhodné zejména pro aplikace v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu a pro využití odpadu. Kontinuální procesní odstředivky RINA mohou pracovat i v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX).

Pro zajištění proveditelnosti a požadovaných výsledků může společnost Riera Nadeu simulovat váš proces ve svém zkušebním centru nebo poskytnout zkušební stroje k pronájmu, který zahrnuje i zaškolení obsluhy.

Riera Nadeu