CZ  |  EN  |  SK

Průtokové procesní odstředivky

Kontinuální centrifugy zkracují dobu zpracování materiálu, protože velké objemy materiálu mohou být odstředěny při vysokých odstředivých silách bez plnění a dekantování velkého počtu zkumavek odstředivky nebo pravidelného zastavení a restartování rotoru.
Riera Nadeu (RINA) nabízí různé řady centrifug s průtočným procesem, zvláště vhodných pro aplikace v chemickém, farmaceutickém, potravinářském průmyslu a průmyslu recyklace odpadů. Odstředivky RINA pro kontinuální proces mohou pracovat také v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX).
Aby byla zajištěna proveditelnost a požadované výsledky, může Riera Nadeu simulovat váš proces v testovacím centru nebo poskytnout testovací stroje k pronájmu, což zahrnuje i školení vašich operátorů.

Riera Nadeu