CZ  |  EN  |  SK

Vákuová výveva V-300 / V-600

BÜCHI Labortechnik AG

Konečné vákuum (absolútne): 5 mbar (V-300), 1.5 mbar (V-600) 
Vákuová kapacita (m3/h): 1.8 (V-300), 3.1 (V-600)
Úroveň hluku: 32 to 57 dBA / 40 to 64 dBA 
Špeciálna funkcia: Veľké kontrolné okienko
 

Vákuová pumpa V-300/V-600 je chemicky odolná PTFE membránová pumpa. Vďaka regulácii otáčok je prevádzka úsporná a má veľmi nízku hlučnosť. Vďaka priehľadnému prednému panelu sú nečistoty ľahko viditeľné.  

Uľahčite si údržbu jednoduchým pozorovaním kondenzátu a častíc cez priehľadný predný panel vákuovej pumpy V-300/V-600 pri zachovaní spoľahlivej regulácie tlaku pre konzistentnú destiláciu.   
 
Vákuová pumpa V-300 / V-600 od spoločnosti Büchi Labortechnik AG umožňuje prispôsobiť destiláciu vašim potrebám vďaka bezproblémovej integrácii plug&play s rozhraním BUCHI Interface I-300 / I-300 Pro na automatickú reguláciu otáčok a s prístrojom BUCHI Rotavapor® R-300 na úplnú automatizáciu všetkých parametrov procesu.

Funkcie: 

  • Znížená kontaminácia - po pripojení k rozhraniu režim regulácie otáčok vákuovej pumpy zabezpečuje rovnomerné udržiavanie úrovne tlaku.
  • Zníženie úrovne hluku – vďaka regulácii otáčok pracuje čerpadlo plynulo a udržiava nastavený podtlak. Výsledkom je veľmi nízka hlučnosť (až 32 dB) a pohodlnejšie pracovné prostredie.
  • Eleminácia nárazu- akékoľvek skondenzované rozpúšťadlá alebo častice je možné vidieť cez priehľadné kontrolné okienko, ktoré uľahčuje údržbu vývevy.
  • Sekundárny kondenzátor – zabraňuje uvoľňovaniu rozpúšťadla, ktoré sa nasáva do vývevy, do prostredia. Tento kondenzátor je výhodný v prípadoch, keď sa používajú nízkovrúce rozpúšťadlá alebo keď sú hodnoty tlaku nastavené príliš agresívne.
  • Úspora energie - ak nie je pripojené k rozhraniu, čerpadlo sa po uplynutí daného časového intervalu automaticky prepne do úsporného režimu. To vedie k výrazným úsporám energie a nákladov.

Kontaktujte nás