CZ  |  EN  |  SK

Laboratorní rotační vakuové odparky

Naše řada laboratorních rotačních odparek BUCHI je spolehlivá a osvědčená pro různé aplikace. Nabízíme řešení pro jakýkoli krok v procesu přípravy vzorků, ať už pracujete v oblasti výzkumu a vývoje nebo kontroly kvality. Rotační odparka provádí destilaci a sušení vsádkovým způsobem rychle a efektivně. Rotace baňky zvětšuje plochu povrchu směsi, a tím zlepšuje přenos tepla. Vakuum snižuje bod varu, což umožňuje nízkoteplotní destilaci. Výběr vhodné konfigurace skla umožňuje provádět destilaci a sušení, extrakce, (re)krystalizace a zpětnou destilaci podle vašich požadavků. Nabízíme kompletní řešení pro vaše aplikace, která se skládají z rotační odparky, komplexního vakuového systému a recirkulačního chladicího zařízení pro chlazení kondenzátů. Kombinace různých komponent umožňuje nakonfigurovat správné řešení, od základních až po plně automatizované destilační systémy.

BÜCHI Labortechnik AG