CZ  |  EN  |  SK

Laboratorní rotační vakuové odparky

Firma BÜCHI je známa po vice než 50 let pro ověřená a spolehlivá řešení odpařování v širokém rozsahu průmyslových použití. Ať pracujete ve výzkumu, vývoji nebo v oblasti kontroly kvality, nabízíme vám vynikající produkty, systémy a řešení.
Rotační vakuové odparky dokáží provést jednotlivé destilace a rychlé a šetrné sušení. Rotace zvětšuje odpařovací povrch a zvyšuje přenos tepla. Vakuum snižuje bod varu, což umožňuje destilaci při nízké teplotě.
Výběr vhodné konfigurace skla umožňuje provedení destilace a sušení, extrakce, (re) krystalizace a také reflux reakce.
BÜCHI nabízí kompletní řešení pro vaše aplikace, skládající se z rotační vakuové odparky, vakuového systému a případně recirkulačního chladiče. Možnost kombinace různých komponent umožňuje nakonfigurovat optimální řešení, od základního po plně automatizovaný destilační systém.

BÜCHI Labortechnik AG