CZ  |  EN  |  SK

Odparky

Nabízíme širokou škálu odparek BUCHI, včetně laboratorních rotačních odparek, průmyslových rotačních odparek a paralelních odparek.
Naše portfolio zahrnuje laboratorní odparky BUCHI (Rotavapor® R-100 a Rotavapor® R-300 /R-300 Pro) pro jakýkoli krok v procesu přípravy vzorků, pro výzkum a vývoj a kontrolu kvality. Průmyslové rotační odparky BUCHI se používají v pilotních a kilolaboratořích i ve výrobních závodech pro aplikace zahrnující destilaci, zahušťování, zpětné získávání rozpouštědel (recyklaci), sušení, (re)krystalizaci a zpětnou destilaci. Mezi dostupné modely společnosti BUCHI patří Rotavapor® R-220 Pro, Rotavapor® R-220 EX, Rotavapor® R-250 Pro a Rotavapor® R-250 EX. Verze průmyslových rotačních odparníků s certifikací ATEX zaručují bezpečný provoz v nebezpečných výrobních prostorech. S řešeními pro paralelní odpařování Multivapor, Syncore® Polyvap a Syncore® Analyst od společnosti BUCHI můžete těžit ze zvýšené produktivity při paralelní a vícestupňové syntéze, extrakci, kontrole kvality a chromatografii.
Nabízíme kompletní řešení sestávající z odparky, komplexního vakuového systému a recirkulačního chladicího zařízení pro chlazení kondenzátorů a řídicího rozhraní (Interface I-100, Interface I-300 / I-300 Pro).

BÜCHI Labortechnik AG