CZ  |  EN  |  SK

Extrakční řešení

Společnost BUCHI nabízí extrakční řešení jak pro klasickou determinaci tuků, tak pro residuální analýzy a analýzy kontaminantů v různorodých materiálech. Přístroje BUCHI zabezpečují škálu automatizovaných extrakcí od metody podle Soxhleta, po horkou extrakci a extrakci rozpouštědlem za zvýšeného tlaku. Tato řešení zajišťují ideální průběh procesu a minimalizují manuální kroky.

BÜCHI Labortechnik AG