CZ  |  EN  |  SK

Extrakční řešení

Nabízíme specializovaná extrakční řešení společnosti BUCHI pro klasické stanovení tuku (FatExtractor E-500) i pro analýzu zbytků a kontaminantů v různých matricích (UniversalExtractor E-800, SpeedExtractor E-914 / E916). Extrakční systémy BUCHI pokrývají celou škálu automatizovaných extrakčních metod od Soxhletovy extrakce až po extrakci horkým a tlakovým rozpouštědlem (PSE). Tato řešení umožňují ideální integraci do pracovního postupu, čímž se minimalizují manuální kroky. Jako krok přípravy vzorku před extrakcí tuku lze provést kyselou hydrolýzu pomocí systému pro přípravu vzorků HydrolEx H-506.

BÜCHI Labortechnik AG