CZ  |  EN  |  SK

BUCHI Promo akcia: Bezplatná migrácia z I-300 na I-300 Pro

Published on: 07.06.2022
BUCHI Promo akcia: Bezplatná migrácia z I-300 na I-300 Pro

Spoločnosť Buchi ponúka pokročilý vákuový regulátor I-300 Pro za rovnakú cenu ako vákuový regulátor I-300 pre nasledujúce objednávky:

FatExtractor E-500 (prístroje a systémy)
Rotačné odparovacie systémy (R-300)
Paralelné odparovacie systémy Multivapor
Kjeldahlove systémy
Všetky objednávky uvedených produktových radov budú vybavené regulátorom I-300 Pro namiesto I-300.

Využívajte výhody pokročilého vytvárania grafov, záznamov a vývoja metód na I-300 Pro zadarmo.

Buďte viac Pro a využite tento bezplatný upgrade.

Ďalšie informácie vám poskytnú naši produktoví špecialisti.

Upgrade I-300 to I-300 Pro
Upgrade I-300 to I-300 Pro