CZ  |  EN  |  SK

Spirální tryskové mlýny

Podávací množství: 0,01 - 700 kg/hod
Počáteční velikost částic: 500 - 1 500 µm
Konečná velikost částic: 0,5 - 10 µm

Spirální tryskové mlýny pomocí Venturiho trysky generují nadzvukový proud do kterého se zavádí mletý materiál. Částice neseného materiálu jsou v proudu nosného plynu vystaveny odstředivým a dostředivým silám. K vlastní mikronizaci dochází díky kolizím jednotlivých částic mletého materiálu. Statický třídič pak určuje rozdělení velikosti částic.
Protože spirální tryskové mlýny nemají žádné rotující části, nevyžadují ložiska, hřídele, těsnění hřídelí ani lubrikanty. Díky tomu nemůže dojít ke kontaminaci mikronizovaného materiálu. Jsou používány hlavně pro API procesy.

Kontaktujte nás