CZ  |  EN  |  SK

Chromatografické patróny a kolóny - PrepPure

BÜCHI Labortechnik AG

Kolóny PrepPure HPLC sú naplnené vysokokvalitným oxidom kremičitým a umožňujú vykonávať separácie s vysokým rozlíšením. Jednoduchá škálovateľnosť od 4,6 mm do 70 mm ID (dĺžky 150/250 mm) a fázy pre štandardné a cielené aplikácie robia z kolón PrepPure ideálnu voľbu pre dosiahnutie najlepších výsledkov.

K dispozícii je široká škála fáz oxidu kremičitého (neviazaný oxid kremičitý, C18, C18 AQ, C4) a veľkosti častíc od 5 µm do 15 µm. Na purifikáciu vo veľkom meradle sa ponúkajú kolóny s priemerom 70 mm (až do 85 g pre Silica a 8,5 g pre C18). Okrem toho je pre polárne až stredne polárne zlúčeniny v prostredí s vysokým obsahom vody k dispozícii fáza C18 AQ.

Kontaktujte nás