CZ  |  EN  |  SK

Kjeldahl systémy

Nabízíme univerzální řadu Kjeldahlových systémů BUCHI pro fermentaci a destilaci s vodní parou pro různé aplikace. Naše řešení zaručují maximální produktivitu, ať už se jedná o klasické stanovení bílkovin podle Kjeldahla, refluxní digesci s aqua regia nebo přímou destilaci těkavých látek s vodní parou. Nabízíme kompletní portfolio pro Kjeldahlovu analýzu, včetně destilačních systémů (destilační jednotka - K-350 / K-355, KjelFlex K-360, KjelMaster K-375), fermentorů (KjelDigester K-446 / K-449, SpeedDigester K-425 / K-436, SpeedDigester K-439, Wet Digester B-440), skruberů (Scrubber K-415) a navazujících zařízení (KjelSampler K-376 / K-377). Na našich systémech lze naprogramovat široké spektrum metod pro různé matrice vzorků, které zahrnují regulaci páry, redukci, dávkování kyselin a automatickou analýzu pomocí externího titrátoru.

BÜCHI Labortechnik AG