CZ  |  EN  |  SK

Zkoušky křehkosti & oděru

Systémy pro testování křehkosti (drobivosti) a oděru umožňují zjistit trvanlivost tablet během výrobního a balicího procesu. Testery splňují všechny nejnovější požadavky Evropského a amerického lékopisu, SVP a SLP. V naší nabídce naleznete tester křehkosti a otěru AE 1 + 2 se všemi potřebnými funkcemi pro provádění testovacích postupů. 

 
 

 

 

Charles Ischi AG

Zkoušky křehkosti a oděru se používají k testování trvanlivosti tablet během výrobního a balicího procesu. Vzorek tablet padá nebo se kutálí po stanovenou dobu pomocí rotujících bubnů s různými lopatkami. Výsledek se kontroluje vizuálně, zda nedošlo k rozlomení tablet a k procentuálnímu úbytku hmotnosti tablet.