CZ  |  EN  |  SK

Zkoušky křehkosti & oděru

Charles Ischi AG

Zkoušky křehkosti a oděru se používají k testování trvanlivosti tablet během výrobního a balicího procesu. Vzorek tablet padá nebo se kutálí po stanovenou dobu pomocí rotujících bubnů s různými lopatkami. Výsledek se kontroluje vizuálně, zda nedošlo k rozlomení tablet a k procentuálnímu úbytku hmotnosti tablet.