CZ  |  EN  |  SK

Sterilizace plamenem

Povrchová sterilizace přenosnými Bunsenovými kahany je běžným postupem v mnoha laboratořích. Použív se k zabránění bakteriální, houbové nebo virové kontaminace. Sterilizace Bunsenovým kahanem je zvláště vhodná pro sterilizaci kontaminovaných nástavců nebo kontaktů, sušení mokrých povrchů bioreaktorů a fermentorů nebo pro ohřev objektů.

 

INTEGRA Biosciences AG